You are here: Home > Novinky > ROZDĚLNÍ DO SKUPIN

ROZDĚLNÍ DO SKUPIN

V sekci „kdy tvoříme“ je aktuální rozdělení do skupin pro školní rok 2017/2018. Rozpis je vyvěšen také na dveřích do knihovny.